Maand: mei 2016

  • Waartoe

    Wat is het geheim van organisaties die jarenlang goed presteren? Wat maakt dat de ene leider veel invloed krijgt, inspirerend is, gevolgd wordt en een andere die mogelijk intelligenter en ijveriger is, niet of nauwelijks? Een docent aan de ┬áColumbia university in New York, Simon Sinek, die zelf geplaagd werd door een gebrek aan motivatie […]