Over deze site


Op deze website plaats ik berichten die vooral te maken hebben mijn professionele missie. De site kreeg als titel ‘Leren en Leiden met Liefde’. Leraarschap, Leiderschap en Identiteit, daar zal ik het op deze site vooral over hebben.

Leren is mijn passie. Daarom koos ik voor het onderwijs en houd ik me in mijn huidige werk, vooral ook bezig met het opleiden van leraren, de sleutelfiguren in het onderwijs. Het blijft een zoektocht op welke manier leraren die sleutelrol kunnen vervullen, kinderen en leerlingen tot leren kunnen brengen en kunnen inspireren en identificatiefiguur kunnen zijn.

Leiderschap is wat ik elke dag probeer te doen op een professionele manier. Daarin ben ik overigens nooit uitgeleerd en blijf erover lezen en me van nieuwe informatie en inzichten voorzien. Een kleine weerslag daarvan zal op deze site een plek krijgen.

En ik doe dit met Liefde. Daarmee bedoel enerzijds met hart en ziel, met betrokkenheid en passie. Maar met het woord liefde verwijs ik ook naar mijn diepste overtuiging als christen. Die overtuiging breng ik ook in in mijn werk, die geeft richting aan mijn leven en ik werk vooral in, met en voor christelijk onderwijs. Daarom zal dat het derde zijn waar ik op deze site aandacht voor zal vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *