Missie


Op 15 december 2010 werd ons eerste kleinkind geboren. Grootouder worden hebben wij ervaren als een ingrijpende en vreugdevolle gebeurtenis. Op de morgen na zijn geboorte keek ik mezelf aan in de spiegel en dacht: ‘Dat is waarvoor ik ’s morgens mijn bed uitkom. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen door me in te zetten voor goed onderwijs’. Door de komst van een kleinkind werd ik er weer aan herinnerd waarom ik mijn arbeidzame leven besteed aan onderwijs. Mijn kleinzoon bracht me opnieuw bij mijn drijfveer: goed en goed christelijk onderwijs realiseren voor zoveel mogelijk kinderen, ongeacht hun begaafdheid, sociale status of culturele omgeving.

Gedurende mijn loopbaan in het onderwijs, ben ik me meer en meer gaan concentreren op dat wat er toe doet om onderwijs van goede kwaliteit te realiseren en om de verbinding te maken tussen het christelijke geloof (de confessie) en de manier waarop we onderwijs geven (de professie).

Goede onderwijskwaliteit draait om de leraar en het gaat om de leerling.  Het draait om leraren die zich geïnspireerd weten en leerlingen weten te inspireren. Leraren goed opleiden is cruciaal en binnen scholen moeten we ervoor zorgen dat leraren steeds beter worden in hun vak.

Daarom ben ik geïnteresseerd in de manier waarop scholen ervoor kunnen zorgen dat leraren geïnspireerd blijven en zich geheel inzetten voor hun werk. Ik ben meer en meer overtuigd geraakt dat dit kan door het creëren van een professionele cultuur waarin vakmanschap, verantwoordelijkheid, ruimte, gemeenschappelijk visie en ambitie en persoonlijk leiderschap de kenmerken zijn.

Een goede, inspirerende cultuur binnen een organisatie hangt sterk af van de manier waarop er leiding wordt gegeven. Leiderschap is het derde thema dat mij steeds meer interesseert en waardoor het verschil gemaakt kan worden. Ik ben voortdurend op zoek naar het geheim van goed leiderschap, probeer daaraan ook zelf gestalte te geven.

Ik werk in het christelijk onderwijs en dat is een bewuste keus. Naar mijn overtuiging is het beste wat we kinderen mee kunnen geven, goed onderwijs. Het allerbeste is goed christelijk onderwijs. Onderwijs waarin leerlingen worden ingeleid en ingewijd in het christelijk denken, maar waarin ze ook persoonlijk leren zich als christen te gedragen, zich geheel afhankelijk te weten van God onze Schepper en door het geloof in Christus leren om hun leven in Zijn dienst te besteden.

Identiteit, christelijke identiteit en hoe dat gestalte krijgt in het onderwijs, raakt aan de professie van de leraar en zich verhoudt tot leiderschap binnen de school, is een vierde thema.

Met deze website zal ik me bezig houden met de volgende onderwerpen: leraarschap, leiderschap, professionele cultuur, opvoeden en onderwijs, christelijk onderwijs, onderwijs en identiteit, leren en ontwikkelen, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Mijn persoonlijke inspiratie vind ik in het christelijk geloof en het denken dat daarop gebaseerd is. Dit is mijn grootste inspiratiebron. Het is het verhaal van het goede leven, duizenden jaren oud. Het bevat geweldige schatten en liet een cultuur achter van taal, wetenschap en onderwijs. In die traditie wil ik staan, met een open oog voor de huidige cultuur waarin jongeren opgroeien en volwassen worden. Ik probeer open te zijn en te staan voor anderen en luister naar en leer graag van anderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *