Vormgeving identiteit Driestar educatief hangt af van context

Verschenen als opinieartikel in RD van 26 december en is een antwoord op de reactie van een drietal collega’s op het essay ‘Telkens terug naar de bron’. Binnen de reformatorische kring spreken over identiteit is niet makkelijk. Je kan zomaar worden misverstaan. Met mijn essay ”Telkens terug naar de bron” (RD 13-12) wil ik het… Lees verder Vormgeving identiteit Driestar educatief hangt af van context

Telkens terug naar de bron

Verschenen als essay in Reformatorisch Dagblad, 13 december 2014. De veranderende samenleving vraagt van christelijke organisaties om te denken vanuit de kern van hun identiteit. Dat maakt helder waar je als christelijke instelling voor staat. Hoe die kern wordt vertaald naar concrete normen en regels, kan per situatie verschillen. Tijdens de laatste algemene beschouwingen in… Lees verder Telkens terug naar de bron