Categorie: Geen categorie

 • 10 lessen van een visitator

  Herman van den Bosch, werkzaam op Radboud universiteit en de Open universiteit, participeerde de afgelopen jaren 10 keer in een visitatiecommissie hoger onderwijs. Hij kwam tot de conclusie dat er meestal voldoendes werden uitgedeeld, weinig goed en nagenoeg geen excellent. Op zijn weblog deelt hij de 10 meest kritische punten uit deze visitaties. Ik werkte […]

 • Over de last die email heet

  Email is meer last dan lust. Ik ben bezig hier verandering in aan te brengen. Het boekje We Quit mail helpt me daarbij. Hierover gingen mijn laatste twee blogs. Ondertussen vordert het zomerreces, vroeg ik enkele mensen naar hun email-beleving en kreeg ik af en toe tweets onder ogen, geschreven door emaillast-dragers, die iets van […]

 • Leidinggeven aan het platte leger

  Er is een omslag gaande van hiërarchische naar platte organisaties. Leiding geven aan een plat leger vraagt ander gedrag van de leider. Hoe het gedrag van de leider van een horizontale organisatie er uitziet zijn we aan het ontdekken. De grote omslag die we maken wordt vaak benoemd als ‘van Angelsaksisch naar Rijnlands’ denken en […]

 • Nederlands onderwijsbeleid maakt slagzij

  Er komen steeds meer signalen dat het onderwijsbeleid in Nederland slagzij maakt. Het is als een schip dat gevaarlijk overhelt naar één kant. We slaan gewoon door. Steeds meer mensen pleiten voor een herstel van de balans. Zo ook Geert ten Dam, de voorzitter van de Onderwijsraad. We zijn doorgeslagen in het meten, het kwantificeren, […]

 • Morele moed en de pedagogische taak van schoolleiders

  Bij mijn voorbereiding van de gastcolleges over Moreel Leiderschap in de Master Educational Leadership van Penta Nova, komende maanden, vond ik een aardig onderzoek naar de morele moed van de schoolleider.     Het onderzoek is al een paar jaar oud, maar laat een ontwikkeling zien die daarna nog belangrijker is geworden. De ontwikkeling van de schoolleider naar een […]

 • Gedragen visie op kwaliteit in instituten voor HO nodig

    Dit artikel verscheen als opinieartikel ND 6 augustus 2013 als reactie op een artikel van artikel van Ivo Arnold over bureaucratie in het Hoger Onderwijs. Ivo Arnold maakt een wezenlijk punt in zijn opinieartikel  ‘Nog meer bureaucratie door instellingstoets’ van vrijdag 2 augustus. Hij legt de vinger bij de steeds maar toenemende druk op instituten voor […]

 • Website in opbouw

  Deze website is in opbouw. Ik ben net begonnen om een eigen site te maken. Eerst leer ik wordpress onder de knie te krijgen. Deze site zal zich voornamelijk richten op leraarschap, leiderschap en (christelijk) onderwijs.